วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ข้อมูล
5. ความสัมพันธ์ของข้อมูลสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น: